Услуги

Антония Бошева психологическо консултиране и терапия в БургасАнтония Бошева психологическо консултиране и терапия в Бургас

Психологическо консултиране и терапия

Психологическо консултиране и терапия за деца, юноши и възрастни. Семейна терапия и работа с двойки. Обучения с квалификационни кредити и работа с групи.

Логопедична диагностика и индивидуална терапия

Подпомагане на езиково-говорните и комуникативни умения и учебния процес при деца и юноши.
Логопедична терапия при възрастни.

Свържете се с мен