Психологическо консултиране и терапия

Антония Бошева психологическо консултиране и терапия в Бургас

Всеки един човек, търсейки психолог, подхожда с идеята или нагласата да разреши някакъв свой “проблем”.

А какво е проблем ?

Проблемът е ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОГО ЗА ПРОМЯНА, КАТО ТОЙ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАМЕРИЛ СВОЯ НАЧИН КАК ДА Я ПОСТИГНЕ!

Психологическото консултиране е времето, в което Вие откривате Вашия начин за възможната промяна!